Warsztat Terapii Zajęciowej
Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN
w Szumowie

    Prezentowane w Galerii prace można zakupić w siedzibie Warsztatu, przy ul. Cmentarnej 11 w Szumowie. Dochód ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników warsztatu w ramach realizowanego programu terapii przeznacza się, w porozumieniu z uczestnikami warsztatu, na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej
§ 10. 2 ( Dz.U.04.63.587 )

Kontakt:
Warsztat Terapii Zajęciowej
Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN
18-305 Szumowo, ul. Cmentarna 11
tel. 086-476-90-90

Email:
wtz.szumowo@op.pl

ZAPRASZAMY!