Warsztat Terapii Zajęciowej
Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN
w Szumowie

Linki
 
Strona Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN:
www.sluzki.pl

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych:
www.popon.pl

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
www.pfron.org.pl