Jeśli pomagamy innym
Miłość- rozmyślania


Jeśli pomagamy innym,
to sam Bóg nam pomaga
i wtedy dokonujemy rzeczy
ponad własne siły.

Wtedy,
kiedy wyczerpujemy się z miłości dla drugich,
dzieje się cud pomnożenia naszych sił
i potrafimy dźwigać wielkie ciężary.

Jeżeli z miłości dla innych
zaczniemy pracować,
poczujemy wzrost naszych sił
i zdziwimy się,
że potrafimy tyle z siebie dać!
ks. JAN TWARDOWSKI
    Warsztat Terapii Zajęciowej Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN przy ul. Cmentarnej 11 w Szumowie funkcjonuje
od 01.12.2006r. Prowadzi działalność w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej, przygotowując osoby niepełnosprawne do aktywnego włączenia ich w życie społeczne oraz do podjęcia pracy zawodowej, odpowiadającej ich psychofizycznym możliwościom. Uczy umiejętności przydatnych w samodzielnym egzystowaniu. Obejmuje rehabilitacją 40 osób, ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
Zajęcia w Warsztacie odbywają się od poniedziałku do piątku w systemie następujących pracowni: gospodarstwa domowego, artystycznej, krawiecko – hafciarskiej, multimedialnej, poligraficzno – reklamowej, rękodzieła artystycznego, stolarsko – technicznej i ogrodniczo – bukieciarskiej.
Placówka zapewnia uczestnikom także kinezyterapię i wsparcie psychologiczne.    

   Warsztat podejmuje działania na rzecz rehabilitacji społecznej, biorąc udział w wydarzeniach i imprezach kulturalnych, które mają miejsce w miejscowości i gminie Szumowo, powiecie Zambrowskim, a także województwie Podlaskim. Organizuje wycieczki turystyczno - krajoznawcze, spotkania integracyjne, konkursy, zabawy, dyskoteki. W Warsztacie działa zespół muzyczny i grupa teatralna „Zefirek”. Uczestnicy Warsztatu wraz z opiekunami goszczą u siebie osoby niepełnosprawne z innych placówek, wyjeżdżają na przeglądy teatralne i muzyczne organizowane przez inne ośrodki.    

   Kontakt ze środowiskiem lokalnym sprzyja integracji, rozwija potrzebę kontaktów społecznych oraz pozwala dostrzec osoby niepełnosprawne jako ludzi wartościowych, wnoszących do społeczeństwa ogromne bogactwo „swojego świata”: ciepło, wrażliwość, szczerość, życzliwość, prostolinijność, autentyzm. Uczestnicy naszego Warsztatu cieszą się
z uczęszczania na zajęcia. Tutaj, dzięki pomocy i wsparciu wykwalifikowanej kadry pracowniczej, realizują swoje pragnienia, poznają predyspozycje, rozwijają zainteresowania i umiejętności, kształtują charaktery, spotykają się
z akceptacją i zrozumieniem oraz uczą się spędzania czasu w sposób kreatywny. Podejmowane przez nas inicjatywy spotykają się ze zrozumieniem i aprobatą Władz Starostwa Powiatowego w Zambrowie, Gminy Szumowo, Samorządów Lokalnych, z których pochodzą uczestnicy Warsztatu, jak również firm i osób prywatnych, którym sprawa ludzi niepełnosprawnych nie jest obojętna.    

   Niech dokonywane dobro i wdzięczność drugiego człowieka zachęca nas do podejmowania nowych wyzwań i radosnej służby ludziom.

Kontakt:
Warsztat Terapii Zajęciowej
Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN
18-305 Szumowo, ul. Cmentarna 11
tel. 086-476-90-90

Email:
wtz.szumowo@op.pl

Nr konta dla pragnących przekazać darowiznę na nasz Warsztat:
Bank Spółdzielczy w Szumowie 36 8770 0004 0003 4122 2000 0020