Pracownia artystyczna
 


Pracownia krawiecko-hafciarska
 


Pracownia poligraficzno-reklamowa
 


Pracownia ogrodniczo bukieciarska
 


Pracownia gospodarstwa domowego
 


Pracownia stolarsko- techniczna