Warsztat Terapii Zajęciowej
Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN
w Szumowie

Spotkanie wigilijne w WTZ.
22 grudnia 2011 r.
    W klimacie reflekcji bożonarodzeniowych jakich przysporzyła przygotowana przez nas inscenizacja, przy śpiewie kolęd, dzieleniu się opłatkiem oraz potoku życzeń odbyło się nasze tegoroczne wigilijne spotkanie z rodzicami. Każde takie spotkanie jest okazja do tworzenia więzi i otwierania się na drugiego człowieka.

 
Spotkanie opłatkowe w Zambrowie
15 grudnia 2011 r.
    "Bóg się rodzi, moc truchleje..." Śpiewem kolęd, inscenizacją zawierającą refleksję o oczekiwaniu na Boże Narodzenie w naszym wykonaniu, łamaniem opłatka i życzeniami oraz wspólnym posiłkiem, rozpoczęliśmy nasze tegoroczne bożonarodzeniowe świętowanie. Zwyczajem lat poprzednich spotkanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie "Szansa".

 
V- lecie powstania WTZ
1 grudnia 2011 r.
    1 grudnia 2011 roku odbyła się uroczystość V- lecia powstania Warsztatu Terapii zajęciowej Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN w Szumowie. Myślą przewodnią uroczystości jubileuszowych stały się słowa z "Hymnu o miłości" św. Pawła. One to wpisały się w codzienność placówki i wyznaczały kierunek relacji z drugim człowiekiem. Wśród zaproszonych Gości cieszyliśmy się obecnością: w zastępstwie za Siostrę Przełożoną Prowincji Jadwigę Zasuwik przybyła Siostra Maria Sekścińska- Radna Prowincjalna i jednocześnie pracownik Warsztatu, w zastępstwie za pana Adama Wińskiego- Dyrektora Podlaskiego Oddziału PFRON przybyła pani Grażyna Bogdańska, kierownik działu Realizacji Pomocy Publicznej, pan przewodniczący Rady Powiatu Józef Dąbrowski, pan Starosta Stanisław Krajewski, pan Wicestarosta Stanisław Rykaczewski, pan Burmistrz Miasta Zambrów kazimierz Dąbrowski, pan Wójt Gminy Zambrów Kazimierz Dmochowski, pan Wójt Gminy Szumowo Zdzisław Lutostański, pan Wicewójt Gminy Szumowo Tomasz Wyszomierski, pani Dorota Polakowska- Skarbnik Powiatu Zambrowskiego, pani Jadwiga Krajewska- kierownik PCPR w Zambrowie, pani Teresa Orłowska- Przewodnicząca Rady Gminy Szumowo, pani Mirosława Gwardiak- Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie, pan Robert Rosiak- Sekretarz Gminy Szumowo, pan Edward Lipiński- Prezes BS w Szumowie, pani Urszula Dmochowska- Dyrektor Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zambrowie, pani Janina Śledziewska- kierownik Centrum Medycznego "Zdrowie" w Szumowie, pani Krystyna Chlewicka- Kierownik OPS w Szumowie, pani Krystyna Chmielewska- Kierownik OPS w Szumowie, pani Halina Dmochowska- Skarbnik Gminy Szumowo, pani Halina Barcz, pan Tadeusz Starzak, pani Anna Rokicka- Tyszka, Radni Powiatu Zambrowskiego, Pracownicy Starostwa Powiatu Zambrowskiego i Urzędu Gminy Szumowo, Właściciele firm, Przedstawiciele Instytucji, Rodzice Uczestników.
    Obchody Jubileuszu rozpoczęliśmy udziałem w dziękczynnej Eucharystii sprawowanej w kościele parafialnym w Szumowie, przez Proboszcza Parafii Ks. dr Sławomira Grodeckiego i Ks. kan. Jana Kukowskiego proboszcza Parafii Waniewo. Dalsza część uroczystości przebiegała w GOK w Szumowie. Po oficjalnym powitaniu Gości przez kierownika WTZ Siostrę Agatę Falkowską oraz multimedialnej prezentacji dorobku placówki uczestnicy przedstawili sztukę pt. "Trendowaty, bo niekochany" i wykonali wiązankę piosenek biesiadnych i patriotycznych. Uwieńczeniem występu była recytacja autorskiego wiersza Uczestniczki Wtz Anny Szyszkowskiej pt.:"Nasze Warsztaty" i zaśpiewanie przez wszystkich uczestników wspólnie ułożonej piosenki dotyczącej codzienności Ośrodka.
    Po części artystycznej wystąpili zaproszeni goście. W wypowiedzianych słowach spotkaliśmy się z uznaniem naszej pracy, a na ręce Siostry Kierownik zostały przekazane jubileuszowe życzenia, prezenty oraz gratulacje. Końcowym akcentem było wspólne spotkanie przy obficie zastawionym jubileuszowym stole.

 
Andrzejki w POW w Zambrowie
24 listopada 2011 r.
    Wróżby, tańce, słodkości, zabawy, nowe znajomości- tak wyglądała impreza andrzejkowa w POW przy ulicy Legionowej w Zambrowie. Andrzejki były wspaniałą okazją do integracji społecznej, dobrej zabawy, źródłem szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych. Spotkanie andrzejkowe w Ośrodku Wsparcia przebiegało w ciepłej i gościnnej atmosferze.

 
Wizyta grupy teatralnej
11 października 2011 r.
    Używając prostej scenografii ale dobrej aktorskiej gry, artyści z Krakowa przedstawili nam tym razem w sztuce pt.: "Alibi" problem bardzo aktualny dla młodego człowieka. Zapewnienie przez rodziców środków materialnych lecz pozbawienie mądrej rodzicielskiej miłości, doprowadziła głównego bohatera do dramatu. Sztuka przysporzyła sporo refleksji, a dla niektórych stała się przestrogą.

 
Lekcja przyrody
6 października 2011 r.
    Spotkanie z p. Mariuszem Sachmacińskim – dyrektorem Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi z siedzibą w Drozdowie zachęciło nas bardzo do poznawania tajemnic lasu, rozlewisk Narwi oraz ich mieszkańców. Duże wrażenie zrobiły na nas umiejętności naszego gościa w naśladowaniu głosów ptaków i zwierząt.

 
Wyjazd do Teatru
30 września 2011 r.
    Wyjazd do Teatru Lalki i Aktora w Łomży jest dla wielu z nas również okazją do zwiedzania miasta czy robienia zakupów. Nade wszystko jednak do podziwiania wielkich umiejętności aktorskich, scenografii i pomysłowości reżyserskiej.

 
Przegląd piosenki biesiadnej "Jesień z Biesiadą" w Sokołach
28 września 2011 r.
    „Na drogę życia”, „Głęboka studzienka” i „Przybyli ułani pod okienko” to nasz repertuar tegorocznego przeglądu w Sokołach „Jesień z biesiadą”. Zaprezentowaliśmy się pięknym śpiewem i ciekawie opracowanym i wykonanym układem tanecznym. Na widowni wciąż duże wrażenie robią nasze stroje.

 
Pielgrzymka do Włoch
20- 30 czerwca 2011 r.
    Myśl o pielgrzymce do Włoch i Rzymu towarzyszyła nam od dłuższego czasu, ale były to tylko marzenia, w których spełnienie się nie bardzo wierzyliśmy, gdyż związane z wyjazdem środki finansowe były dla nas nie do zdobycia.
    We wrześniu 2010r. dowiedzieliśmy się, że osoby niepełnosprawne mogą skorzystać raz w życiu z pobytu w Wiecznym Mieście na koszt Stolicy Apostolskiej. Ośrodkiem przystosowanym do przyjmowania niepełnosprawnych pielgrzymów jest Dom Pielgrzyma im. Jana Pawła II ( Casa di Accoglienza “Giovanni Paolo II” Opera don Orione, Via della Camilluccia 120 ). To Ojciec św., Bł. Jan Paweł II zapragnął, by jako trwały pomnik Roku Jubileuszowego w 2000 r. powstał w Rzymie Dom Pielgrzyma dla pielgrzymów niepełnosprawnych, którzy będą mogli na koszt Stolicy Apostolskiej zatrzymać się w Wiecznym Mieście i nawiedzić stolicę chrześcijaństwa i relikwie świętych Apostołów.
    Oczywiście natychmiast zwróciliśmy się do Domu Pielgrzyma z prośbą o przyjęcie naszej grupy.
    Wbrew nawet naszym najśmielszym oczekiwaniom otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź i jedyny możliwy termin na 22.06.- 27.06.2011r. Od tej pory całe nasze zaangażowanie, gromadzone i oszczędzane pieniądze było skierowane na ten jedyny Cel. Wszystkie związane z tym sprawy powierzyliśmy Bogu i wstawiennictwu Bł. Jana Pawła II .
    Pielgrzymka była dla nas ogromnym wyzwaniem, obok radości i entuzjazmu towarzyszyły nam także obawy i niepokoje związane z trudem podróży autokarowej, jak również zdrowie i kondycją psycho- fizyczną uczestników, z których pięć osób poruszało się na wózkach inwalidzkich.
    Gotowość wzajemnej pomocy oraz zaufanie w Bożą pomoc i opieką pozwoliły nam w dniu 20 czerwca 2011 roku, po Mszy św. sprawowanej w naszym Warsztacie, wyruszyć o godzinie 6.00 na 11- dniową pielgrzymkę do Włoch. Grupa nasza liczyła 51 osób: 33 uczestników WTZ, 10 opiekunów, 4 rodziców, ks. Henryk Ciereszko – prof. WSD w Białymstoku , pilot- przewodnik P. Andrzej Bocianowski oraz dwóch kierowców.
    W drodze do Włoch, przejeżdżając przez Austrię, wspominaliśmy ogromne zasługi Króla Jana III Sobieskiego i Odsiecz Wiedeńską , a w Kościele na Kahlenbergu uczestniczyliśmy we Mszy św.
    Chociaż podróż autokarem trwała dość długo, to czas mieliśmy wypełniony wspólną modlitwą, śpiewami, ciekawymi filmami oraz pięknymi widokami na Alpy.
    Drugiego dnia naszej wyprawy, późnym wieczorem, dotarliśmy do Włoch. Zatrzymaliśmy się w hotelu w Miramare, miejscowości położnej nad Adriatykiem.
    Nowy dzień przywitał nas pełnym słońcem i temperaturą powyżej 30 stopni. Podziwiając piękne, górzyste krajobrazy dojechaliśmy w godzinach południowych do Asyżu . Tutaj nawiedziliśmy Bazylikę Matki Bożej Anielskiej, Bazylikę św. Franciszka, gdzie uczestniczyliśmy we Mszy św., Kościół św. Klary oraz dom rodzinny św. Franciszka. W godzinach wieczornych dotarliśmy do Rzymu i zakwaterowaliśmy się Domu Pielgrzyma im. Jana Pawła II ( Casa di Accoglienza “Giovanni Paolo II” Opera don Orione). Dom prowadzą księża Orioniści, jest on w pełni przystosowany do przyjmowania osób niepełnosprawnych. Tutaj zatrzymaliśmy się na 5 dni. Mając zapewniony całodobowy pobyt i wyżywienie, wyruszyliśmy stąd na zwiedzanie Rzymu.
    Już następnego dnia, tj. 23 czerwca po Mszy św. udaliśmy się do Bazyliki Św. Piotra. To, co wcześniej nasi uczestnicy widzieli tylko w telewizji, teraz stało się naszym udziałem w rzeczywistości. Pomimo dzielących nas od Polski kilometrów nie czuliśmy się tutaj obco, odczuwaliśmy głęboką jedność z Kościołem Katolickim, a przy grobie naszego ukochanego Ojca św. bł. Jana Pawła II czuliśmy jego szczególną bliskość i obecność . Kolejne dni naszego pobytu w Rzymie były wypełnione nawiedzaniem Bazylik Św., Pawła, Św. Jana na Lateranie wraz ze Świętymi Schodami, Św. Klemensa. W niedzielę 26 czerwca uczestniczyliśmy we Mszy św. w Bazylice Św. Piotra oraz Modlitwie Anioł Pański z Ojcem Św. Benedyktem, XVI. Zwiedziliśmy także Muzea Watykańskie, Forum Romanum, Katakumby Św. Kaliksta oraz Panteon. Podziwialiśmy rzymskie fontanny, a wśród nich Fontannę Czterech Rzek i Fontannę di Trevi.
    Podczas pobytu we Włoszech nawiedziliśmy także Klasztor św. Benedykta oraz Polski Cmentarz na Monte Cassino, gdzie w intencji poległych żołnierzy modliliśmy się w sprawowanej tutaj Msza św. W czasie naszego pobytu we Włoszech nie zabrakło także kąpieli i wypoczynku nad Adriatykiem i Morzem Tyrreńskim.
    Dni upływały nam bardzo szybko i powoli kierowaliśmy się na północ Włoch, nawiedzając Sanktuarium w Loreto. Wielkie wrażenie zrobiła na nas Wenecja, a tutaj Bazylika św. Marka, Pałac Dożów i sieć wodnych kanałów.
    Nasza pielgrzymkę po Włoszech zakończyliśmy u św. Antoniego w Padwie. Z pewnością towarzyszyła nam jego opieka, bo wszyscy bezpiecznie wróciliśmy do Polski w dniu 30 czerwca, zatrzymując się jeszcze na Jasnej Górze, aby podziękować Matce Bożej za szczęśliwą podróż oraz bogactwo zarówno duchowych, jak i estetycznych doznań i wrażeń.
    Pobyt we Włoszech pozostanie dla nas niezapomnianym przeżyciem. Wdzięczni jesteśmy Bogu, bł. Janowi Pawłowi II, jak również wszystkim, którzy wspierali nas w tej pielgrzymce swoją życzliwością, radą i pomocą.

 
VI Powiatowy Przegląd Dorobku Artystycznego Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
10 czerwca 2011 r.
    Udział naszej grupy teatralnej "Zefirek" całkowicie wpisał się w organizowany przez Stowarzyszenie "Szansa" Przegląd Dorobku Artystycznego Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Gminy, Miasta i Powiatu Zambrów. W tym roku wzięło udział 9 grup. Radością dla nas był fakt, iż spotkaliśmy się z wielkim uznaniem dla formy i treści prezentowanej przez nas sztuki.

 
Pierwsze spotkanie integracyjne WTZ-Szumowo i POW- Zambrów
1 czerwca 2011 r.
    Ufamy, że ta data wpisze się w kalendarz zajęć zarówno naszego Warsztatu jak i Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zambrowie. W klimacie wspólnych zabaw, tańców, zajęć sportowych oraz biesiady przy ognisku upłynęło Pierwsze Spotkanie Integracyjne placówek działających na rzecz Osób Niepełnosprawnych w naszym Powiecie. Stało się ono też okazją do wymiany doświadczeń oraz wzbogacenia się obecnością i wielkością drugiego człowieka.

 
XVIII Powiatowe Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „MELPOMENA” 2011
30 maj 2011 r.
    Korzystając z zaproszenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym wzięliśmy udział w XVIII Powiatowym Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Melpomena 2011”. W imprezie wzięły udział teatry dziecięcei młodzieżowe działające w szkołach, bibliotekach,placówkach kulturalno-oświatowych.Nasz udział zakończył się wyróżnieniem dla zespołu i nagrodą specjalną za rolę „Trędowatego” dla Alberta Pacochy.

 
Dzień Rodziny
25 maj 2011 r.
    Po raz pierwszy wiosenne spotkanie z najbliższymi przebiegało w klimacie dzielenia się osiągnięciami i prezentowania wytworów codziennych prac pod hasłem Święta Rodziny. Szczególnym momentem były osobiste podziękowania za otrzymane dobro. Nie zabrakło życzeń, ciepłych gestów, kwiatów i słodkiego poczęstunku. Uzupełnieniem świętowania była prezentacja sztuki pt: "Trędowaty, bo niekochany" oraz pokaz latawców.

 
Pierwszy bieg dziękczynny z okazji
beatyfikacji Jana Pawła II
15 maj 2011 r.
    220 osób głównie dzieci i młodzieży wzięło udział w I biegu dziękczynnym ulicami Szumowa z okazji beatyfikacji Jana Pawła II. Biegi przeprowadzone i ocenione były w sześciu kategoriach wiekowych z uwzględnieniem podziału na dziewczęta i chłopców. Odbył się również bieg przedszkolaka i bieg otwarty dla wszystkich chętnych. Przedstawiciele naszej wspólnoty warsztatowej wzięli udział w biegu otwartym na 2000 metrów. Zwycięstwem dla nas było samo uczestnictwo i ukończenie biegu.

 
XI Olimpiada Caritas Osób Niepełnosprawnych „Zwyciężę, bo pokonam samego siebie”
14 maj 2011 r.
    „Zwyciężę, bo pokonam samego siebie”- pod takim właśnie hasłem odbyła się tegoroczna Olimpiada Sportowa Caritas Osób Niepełnosprawnych w Łomży. W zmaganiach wzięło udział 14 placówek w tym warsztaty terapii zajęciowej, szkoły specjalne, specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze i domy pomocy społecznej z terenu Diecezji Łomżyńskiej. W gronie uczestników i zwycięzców byliśmy i my. Wielkim wyzwaniem stały się wyczyny na basenie. Niektórzy w ekspresowym tempie podjęli naukę pływania- na szczęście z sukcesem. Z większą pewnością i jako nieliczni zaprezentowaliśmy układ gimnastyki artystycznej. Spontaniczność naszych uczestników zrobiła niemałe wrażenie.

 
Spotkanie wielkanocne
21 kwiecień 2011 r.
    Pierwszy dzień Triduum Paschalnego zbiegł się w tym roku z naszym corocznym spotkaniem przedświątecznym. Pani Ewa z grupą uczestników poprzez przygotowane informacje dotyczące obchodów Triduum Paschalnego i tradycji wielkanocnych wprowadziła nas w klimat tych świat. Przy wspólnym stole dzieliliśmy się jajkiem, smakowaliśmy tradycyjnego żurku z kiełbasą i cieszyliśmy się upominkami.

 
Zawody latawcowe
12 kwiecień 2011 r.
    Zostalismy zaproszeni na zawody latawcowe organizowane przez WTZ w Kolnie. Nasi uczestnicy zdobyli tam wiele nagród. W konkurencji latawców przestrzennych I miejsce zdobył Albert Pacocha, II Jacek Ambroziak, III- Mariusz Biszewski, a w konkurencji latawców płaskich I miejsce należy do Jacka Kossakowskiego.Do konkursu wystawiliśmy 9 latawców, wszystkie były projektu i wykonania pracowni stolarsko- technicznej.

 
Droga Krzyżowa
8 kwiecień 2011 r.
    Refleksje i zamyślenia wielkopostne w naszej tradycji katolickiej zwieńczone zostały nabożeństwem Drogi Krzyżowej i Gorzkich żali. W naszym Warsztacie w tym roku celebrowaliśmy Drogę krzyżową. Idąc śladami Pana Jezusa dotykaliśmy trudnych spraw naszego życia.

 
IX Przegląd Grup Teatralnych Szkolnictwa Specjalnego „I ty możesz zostać aktorem” w Białymstoku.
7 kwietnia 2011 r.
    W oczekiwaniu na zaprezentowanie naszego spektaklu z wielkim zainteresowaniem oglądaliśmy występy poprzedzających nas grup. Tym razem przedstawialiśmy sztukę pt.: „Trędowaty, bo niekochany”. Dawała ona dużo refleksji nad wartościami, którymi kierujemy się w życiu przyznając naczelne miejsce miłości. Podczas występu daliśmy z siebie wiele, dlatego też miłym zaskoczeniem był dla nas werdykt jury przyznający nam drugą nagrodę.

 
Szósta rocznica śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II
2 kwiecień 2011 r.
    Jak że w innym nastroju przeżywaliśmy w tym roku rocznicę śmierci naszego wielkiego Rodaka. Świadomość zbliżającej się beatyfikacji wyzwoliła nas z pogrążenia żałoby, a spotęgowała uczucie wdzięczności za dar jego pięknego życia.

 
Podsumowanie Projektu "Wypracuj Swoją Szansę- wsparcie indywidualne i środowiskowe osób niepełnosprawnych"
17 marzec 2011 r.
    W projekcie realizowanym od stycznia 2010 do marca 2011 roku uczestniczyło 35 uczestników naszego Warsztatu. Na spotkaniu podsumowującym spotkali się wszyscy uczestnicy projektu wraz z opiekunami, osoby odpowiedzialne za realizację projektu i prowadzące poszczególne zajęcia- ceramika, decoupage, doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, marketing i sprzedaż. zaszczytem było dla nas,l że głównym celebransem dziękczynnej Mszy Świętej był J.E. ks. Bp Tadeusz Bronakowski, który też wszystkim uczestnikom projektu wręczył certyfikaty i zaświadczenia ukończenia kursu.

 
Gratisowe usługi fryzierskie
16 marzec 2011 r.
    Miło nam, że uczniowie Zasadniczej Szkoły Fryzjerskiej chcieli zaprezentować swoje umiejętności w naszym Warsztacie. Wszyscy chętnie - a było ich wielu skorzystali z usług, które okazały się na wysokim poziomie.

 
Dzień Kobiet
8 marzec 2011 r.
    W tym roku Dzień Kobiet zbiegł się z ostatnim dniem karnawału. Nasi Panowie nie zapomnieli o życzeniach i kwiatach. Były nawet wiersze, a potem tańce. Nie zapomnieliśmy także o podtrzymaniu "zapustnych" tradycji. Tabor "warsztatowych cyganów" odwiedził wszystkich sąsiadów naszego warsztatu.

 
Zabawa karnawałowa
17 luty 2011 r.
    jak karnawał, to karnawał... W tym roku rzeczywiście był bardzo długi, a nasza pomysłowość na skorzystanie z tego czasu okazała się bogata. Tańce, konkursy, gry, zabawy to tylko część atrakcji. Wykazalismy się znajomością piosenek, umiejętnością zaprezentowania siebie i grupy, a poruszając się pociągiem i parostatkiem po świecie tańczyliśmy ludowe melodie krajów, które odwiedziliśmy.

 
Dzień Przyjaźni
14 luty 2011 r.
    "I znowu sobie zadaję pytanie: Czy to jest przyjaźń? Czy to jest kochanie?" - Myśląc o Dniu Przyjaciela wciąż zastanawiamy się czym jest przyjaźń. Obchodzony przez nas dzień pokazuje, że często mylimy uczucie zauroczenia z gestami przyjaźni. Doświadczenie to nasunęło nam wiele refleksji i stało się dobrą lekcją przyjaźni.

 
Wyjazd do teatru
1 luty 2011 r.
    Informacja, iż w Teatrze Lalki i Aktora grany jest między innymi "Kopciuszek" zmobilizowała nas do wyjazdu i obejrzenia spektaklu. Dlaczego "Kopciuszek"? Przecież miniony rok w naszej grupie teatralno- muzycznej to praca nad scenariuszem, strojami, scenografią oraz grą aktorów do tej właśnie baśni. Uczestnicząc tym razem w spektaklu nie sposób było wykluczyć porównania i odwoływania do przeżyć podczas naszych występów.

 
I Podlaski Przegląd Kolęd i Pastorałek Osób Niepełnosprawnych "Siemiatycka Stajenka"
20 styczeń 2011 r.
    Nasza grupa teatralno- muzyczna "Zefirek" wzięła udział w pierwszej edycji przeglądu zorganizowanego przez Siostry Karmelitanki i Akcję Katolicką we współpracy z Siemiatyckim Ośrodkiem Kultury. Wystąpiliśmy z pastorałkami "Maleńka Miłość" i "Gore gwiazda Jezusowi". Po przeglądzie skorzystaliśmy z zaproszenia Sióstr Karmelitanek prowadzących WTZ w Siemiatyczach i zwiedziliśmy ich ośrodek.

 
Wizyta artystów z Krakowa
18 styczeń 2011 r.
    Tym razem objazdowy objazdowy teatr dwóch aktorów z Krakowa zaproponował nam kabaret pt.: "Awans". Zawodowy awans bohatera przedstawienia Władka Cieniasa, a przede wszystkim jego polityczna kariera wyciskała nam łzy śmiechu z oczu.

 
Zabawa karnawałowa
10 styczeń 2011 r.
    Oczekiwany i przygotowywany bal stał się rzeczywistością. Zabawom tanecznym i konkursom nie było końca. Rozmiary ubrań oraz ich przydatność również nie ograniczały nas w doborze karnawałowego stroju :)

 
Kulig
5 styczeń 2011 r.
    "Pada śnieg (...) dzwonią dzwonki sań..." Dla nas tego dnia to nie tylko słowa piosenki. Piękny koń, piękne sanie i prawdziwy woźnica. Pan Tadeusz zatroszczył się nie tylko o komfort i bezpieczeństwo jazdy. Były też dodatkowe atrakcje, jak chociażby jazda wierzchem. Na wszystkich w warsztacie czekała gorąca grochówka.

 
Wigilia w Warsztacie
22 grudzień 2010r.
    Choinka, dzwięk kolęd, świąteczny wystrój wnętrz i klimat wyczekiwania bliskich i zaproszonych gości to charakterystyka naszych corocznych przeżyć. Po spotkaniu Siostry Kierownik z rodzicami i przywitaniu gości, przedstawiliśmy przygotowany bożonarodzeniowy spektakl. Jego głębokie treści, a potem dzielenie się opłatkiem, przysporzyły nam wielu wzruszeń. Tradycyjne spotkanie zakończyliśmy wspólnym wigilijnym posiłkiem i obdarowaniem gości prezentami.

 
Spotkanie Opłatkowe w Zambrowie
16 grudzień 2010r.
    W tym roku Świętowanie Bożonarodzeniowe rozpoczęliśmy od spotkania opłatkowego zorganizowanego przez Stowarzyszenie "Szansa" w Zambrowie. Tradycyjnie zaprezentowaliśmy spektakl o tematyce wigilijnej, podzieliliśmy się opłatkiem i przy dzwiękach kolęd spożyliśmy posiłek.

 
Wizyta Księdza Biskupa Stanisława Stefanka
16 październik 2010r.
    Miło nam, że wśród miejsc wizytacji biskupiej parafii Szumowo znalazł się również nasz ośrodek. Przedstawiciele naszego warsztatu godnie reprezentowali całą społeczność. Oprowadzaliśmy Księdza Biuskupa oraz towarzyszące Mu osoby po miejscach naszej pracy. Pod koniec wspólnego posiłku zaprosiliśmy wszystkich do obejrzenia multimedialnych prezentacji przedstawiających codzienne wydarzenia. Było nam miło, że zaprezentowane osiągnięcia zrobiły na gościach duże wrażenie.

 
Wyjazd do Teatru Lalki i Aktora w Łomży
12 październik 2010r.
    Sztuka pt. "Echa", którą tym razem obejrzeliśmy pobudziła nasze myślenie i krytycyzm, a wyobraźnia zmuszona została do licznych podróży w miejsca dla nas mało znane. Najbardziej jednak zadziwiła nas możliwość grania na różnych przedmiotach. Z tymi wrażeniami mogliśmy się podzielić podczas sympatycznego posiłku w pizzerii.

 
Przegląd piosenki biesiadnej "Jesień z Biesiadą" w Sokołach
28 września 2010r.
    To już III przegląd piosenki biesiadnej i coraz większe doświadczenie naszej grupy. Zaprezentowaliśmy piękny śpiew i stroje, swobodne ruchy i dużą umiejętność korzystania z nagłośnienia. Trema była zdecydowanie mniejsza. W naszym repertuarze znalazły się piosenki : „Czerwone jagody”, utwór mieszany „Szła dzieweczka do laseczka” & „A wszystko te czarne oczy” oraz „Miłość jak wino”.

 
Wycieczka do Augustowa
7 września 2010r.
    Spojrzenia z okien autobusu na augustowszczyznę podczas podróży do Wilna i Trok zainspirowały nas do kolejnego wyjazdu. Korzystając z ostatnich dni lata zaplanowaliśmy wycieczkę do krainy tysiąca jezior. Do Augustowa, a tam rejs statkiem. Studzieniczej –kaplica Matki Boskiej z Cudownym Obrazem, uczestnictwo we Mszy Św. w Kościele. Wigier – klasztor pokamedulski z podziemiem i eremami oraz pokoje gościnne przygotowane dla Jana Pawła II podczas jego pielgrzymki do tego miejsca w 1999 roku. Sprzyjała nam pogoda, oczy syciły się pięknem ukształtowania terenu, lasów, wód augustowszczyzny, a serce rozpierała radość wspólnego pobytu. W drodze powrotnej w Suwałkach pokrzepiliśmy się obiadem, z którego wszyscy zapamiętali smak wielkich mazurskich kartaczy.

 
Zawody Sportowe
29-30 czerwiec 2010r.
    Już od dawna radość z możliwości zdrowej rywalizacji rozpierała nasze serca. Wolny czas wypełniliśmy treningami. Każdy miał możliwość wyboru dyscypliny. Piękną sprawą było to, iż wszyscy wzięli udział w zawodach. W zdrowej rywalizacji i przesympatycznym, koleżeńskim dopingu pokonywaliśmy samych siebie. Padały rekordy, rozpierała duma i rósł entuzjazm. Najlepsi w poszczególnych dyscyplinach otrzymali dyplomy i nagrody. Dla wszystkich było słodkie "małe co nie co". W rezultacie rywalizacje sportowe stały się okazją do wielkiego świętowania.

 
Gościnnie w SOSW w Długoborzu
16 czerwiec 2010r.
    Bardzo nam miło, iż nasze postępy jak też osiągnięcia, dostrzegają inni. Tym bardziej, że widzą to ci, którzy wcześniej byli odpowiedzialni za nasz rozwój. Korzystając z zaproszenia i już prawie wakacyjnego klimatu udaliśmy się do Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Długoborzu. Punktem centralnym spotkania był występ naszej grupy teatralnej "Zefirek" z przygotowaną przez nasz sztuką "Kopciuszek". Radość spotkania kontynuowaliśmy podczas słodkiego poczęstunku.

 
V Powiatowy Przegląd Dorobku Artystycznego Dzieci i Młodzieży Miasta i Powiatu Zambrowskiego
11 czerwiec 2010r.
    Zorganizowany w amach VIII Podlaskich Dni Rodzin Przegląd Teatralny, gościł tym razem 6 grup. Występ naszych aktorów spotkał się z dużym uznaniem. W zaprezentowanej przez nas sztuce "Kopciuszek" na uwagę zasłużyły: gra aktorów, piękne stroje i idealnie dobrana muzyka.

 
Dzień Matki
26 maj 2010r.
    Tradycją się stało, że Dzień Matki to okazja, by wyrazić wdzięczność naszym Rodzicom. Życzenia, wiersze i sztuka teatralna jak zawsze wywołały wzruszenie bliskich, a spotkanie przy stole odbyło się w rodzinnym klimacie.

 
Wycieczka do Wilna
18-19 maj 2010r.
    Nasze oczekiwania na wyjazd osiągnęły swój kres. We wtorek 18 maja pobudką uprzedziliśmy nawet słońce. Przed 6-tą byliśmy już wszyscy w autokarze. Po drodze widoki na Mazury, trochę obaw o pogodę, nadzieja na nowe, ciekawe doświadczenia. Tym razem też się nie zawiedliśmy. Sprzyjała pogoda i zachwycał ogrom polskich akcentów.
    Jeszcze tego samego dnia zwiedziliśmy katedrę i oddaliśmy pokłon polskim królom, w tym św. Kazimierzowi. Zatrzymaliśmy się na dziedzińcu Uniwersytetu Wileńskiego (wcześniej Uniwersytetu Stefana Batorego) oraz przed Pałacem Prezydenta. Następnie Muzeum Adama Mickiewicza i krótka adoracja w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Kolejny punkt to cela Konrada, cerkiew grekokatolicka i cerkiew prawosławna.
    Punktem kulminacyjnym dnia była Eucharystia przed wizerunkiem Matki Bożej Miłosierdzia w Ostrej Bramie.
    Po Eucharystii udaliśmy się do hotelu by spożyć obiadokolację i nabrać sił do następnego dnia. Drugiego dnia po śniadaniu kontynuowaliśmy zwiedzanie. Znów polskie akcenty: cmentarz na Rossie, kościół św. Piotra i Pawła i wyjazd do Trok. Tam spacer wokół zamku, pobyt nad jeziorem i karaimski posiłek. Jeszcze przed nocą szczęśliwi i pełni wrażeń wróciliśmy do domu.

 
Udział w Wojewódzkim Przeglądzie Grup Teatralnych Szkolnictwa Specjalnego
„I Ty możesz zostać aktorem”
22 kwietnia 2010r.
     Jak w minionych latach z radością przyjęliśmy zaproszenie na Przegląd Grup Teatralnych Szkolnictwa Specjalnego w Białymstoku. Nasza Grupa „Zefirek” wystawiła sztukę pt. „Kopciuszek”. Ciekawa scenografia, piękne stroje i dobra gra aktorska przypadły Jury do gustu. Zdobyliśmy dwa wyróżnienia: jedno grupowe, a drugie indywidualne dla Jacka Ambroziaka za rolę Królewicza.
    Po Przeglądzie pojechaliśmy na Cmentarz Św. Rocha aby pomodlić się za duszę tragicznie zmarłego Marszałka Krzysztofa Putry.
 
Oddanie czci Panu Prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu i ofiarom katastrofy samolotu pod Smoleńskiem
12 kwietnia 2010r.
 
 
Spotkanie Wielkanocne w Warsztacie
1 kwietnia 2010r.
    
 
Droga Krzyżowa
19 marca 2009r.
    Jak co roku w okresie Wielkiego Postu w każdy piątek odprawiamy w Warsztacie Drogę Krzyżową. Wspólnie modlimy się i rozważamy kolejne stacje.
 
Sylwester
31 grudnia 2009r.
    Ta data nastraja wszystkich do świętowania, uczczenia starego roku i powitania nowego. Zabawa była super! Tańce przy ulubionych utworach muzycznych i liczne konkursy wprawiły nas w radosny nastrój i sprawiły, że poczuliśmy się jakby to był prawdziwy bal sylwestrowy. Rok 2010 "powitaliśmy" o godzinie 12.00 lampką gorącej czekolady, a po toaście i życzeniach udaliśmy się na pokaz fajerwerków.

 
Wigilia w Warsztacie
22 grudnia 2009r.
    W ciepłej, rodzinnej i bardzo światecznej atmosferze spotkaliśmy się w naszym Warsztacie by wyrazić wdzięczność za otrzymywane dobro, podzielić się opłatkiem i dać świadectwo wiary. Cieszyliśmy się obecnością gości: Księdza Proboszcza, Siostry Przełożonej Prowincjalnej, Pana Starosty, Przewodniczącego Rady Powiatu, Sekretarza Gminy Szumowo i Przewodniczącego Rady Gminy oraz Kierownika PCPR. W sposób szczególny cieszyliśmy się obecnością rodziców i bliskich. Klimat świętowania zainicjowały zaprezentowane przez nas "Jasełka z Małym Księciem". Nie zabrakło miejsca na podzielenie się opłatkiem i świętowanie przy stole.

 
Spotkanie opłatkowe w Zambrowie
15 grudnia 2009r.
Już tradycyjnie spotkanie opłatkowe organizowane przez Stowarzyszenie Szansa zapoczątkowało nasze bożonarodzeniowe świętowanie. Tym razem zaprezentowaliśmy "Jasełka z Małym Księciem" i wzięliśmy udział w wigilijnym świętowaniu.

 
Przegląd piosenki biesiadnej "Jesień z Biesiadą" W Sokołach
30 września 2009r.
Z radością przyjęliśmy zaproszenie na tegoroczny przegląd piosenki biesiadnej w Sokołach. Cieszyliśmy się, że kolejny raz mieliśmy możliwość zaprezentowania swoich talentów oraz z tego że udział w przeglądzie nabrał już cech tradycji. Nasz występ, którego repertuar zdominowała nuta cygańska oraz piękne stroje zrobiły na widowni duże wrażenie.

 
Nawiedzenie obrazu Pana Jezusa Miłosiernego
2 wrzesień 2009r.
Początek zajęć w Warsztacie Terapii Zajęciowej po przerwie urlopowej ubogacony był wizytą Jezusa Miłosiernego w wizerunku obrazu „Jezu ufam Tobie”. Na wspólnej adoracji oraz podczas uroczystej Mszy Świętej prosiliśmy o Boże błogosławieństwo i dziękowaliśmy za otrzymywane łaski.

 
Wycieczka w góry
15 - 19 czerwiec 2009r.
    Wyjazd w góry by dla nas długo oczekiwanym wydarzeniem. Pełni obaw o pogodę i nasze samopoczucie wyruszyliśmy 15 czerwca. Pierwszym miejscem jakie zwiedzaliśmy było Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Naszą bazą noclegową był Biały Dunejec. W trakcie wycieczki zobaczyliśmy mnóstwo ciekawych miejsc: wspomniana Częstochowa, Ludźmierz, Zapora w Czorsztynie, Kościół z XV wieku p.w. św. Michała Archanioła w Dębnie Podhalańskim, Stara Lubowla na Słowacji- Czerwony Klasztor, Dunajec, Dolina Chochołowska - szczyt Grześ, Dolina Kościeliska - Staw Smreczyński, Zakopane - Krzeptówki i Krupówki. W drodze powrotnej 19 czerwca zwiedzaliśmy Kraków - Rynek Główny, Wawel, Kościół Mariacki, Kościół pw. Piotra i Pawła. Dawna stolica Polski pożeganała nas hejnałem z wieży Mariackiej. Udaliśmy sie w drogę powrotną, do domu.
Wycieczka bardzo nam się podobała. Oczarowały nas górskie widoki, odmienna niż w naszym regionie fauna i flora, kultura regionu i gwara góralska.
 
IV Powiatowy Przegląd Dorobku Artystycznego "Kiedy Dziecko się śmieje to śmieje się cały świat".
5 czerwiec 2009 r.
    Maksyma Janusza Korczaka przyświecała Przeglądowi. Gościliśmy na nim po raz trzeci. Występ naszych uczestników spotkał się z uznaniem szerokiej publiczności. Zostaliśmy obdarowani słodkimi upominkami i pamiątkowymi dyplomami.
 
Dzień Matki
26 maj 2009r.
    26 maja to dzień szczególny. Dorośli, ale z sercem dziecka wyrażaliśmy nasze uczucia w życzeniach. W dowód wdzięczności rodzicom i opiekunom przygotowaliśmy słodki poczęstunek i zaprezentowaliśmy swoje umiejętności w sztuce p.t. "Spotkanie Małego Księcia z Lisem".
 
IX OLIMPIADA CARITAS DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „Zwyciężę, bo pokonam samego siebie”
16 maj 2009r.
    W dniu 16 maja 2009 r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 9 w Łomży już po raz dziewiąty odbyła się olimpiada zorganizowana dla osób niepełnosprawnych przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej. Nasze pierwsze sportowe zmagania na tego typu imprezie zostały nagrodzone 7 miejscem spośród 17 zespołów. Wyjazd do Łomży stał się okazją do zwiedzenia Starej Łomży, urokliwej pradoliny Narwi, góry Królowej Bony.
 
Konkurs Recytatorski Mistrz Mowy Polskiej w SOSW w Długoborzu
14 maj 2009r.
    Zostaliśmy zaproszeni do udziału w konkursie recytatorskim o tematyce wiosennej. Z naszego warsztatu wzięło udział trzy osoby: Małgosia Tyszka w wierszu W. Broniewskiego pt. "Pierwiosnek", Anna Szyszkowska w wierszu J. Brzechwy pt. "Przyjście Wiosny" , Marcin Wądołowski w wierszu A. Ziemianina pt. "Twój portret wiosenny". Marcin za recytację swojego wiersza otrzymał pierwszą nagrodę. Wszyscy uczestnicy imprezy zostali obdarowani jednakowymi upominkami.
 
Udział w VII Wojewódzkim Przeglądzie Grup Teatralnych Szkolnictwa Specjalnego "I Ty możesz zostać aktorem".
29 kwiecień 2009r.
    Jak w minionych latach z radością przyjęliśmy zaproszenie na Przegląd Grup Teatralnych Szkolnictwa Specjalnego w Białymstoku. Tym razem nasza grupa teatralna "Zefirek" przygotowała sztukę pt. "Spotkanie Małego Księcia z Lisem". Ciekawa scenografia , piękne stroje i dobra gra aktorska przypadły do gustu Jury. Jako grupa zdobyliśmy drugą nagrodę. Dodatkowo nagrodę za bardzo dobrą grę aktorską otrzymał Marcin Wądołowski występujący w roli Małego Księcia. Odniesiony sukces jest dla nas dużą satysfakcją i zachętą do dalszej pracy.
 
Teatr A
23 kwiecień 2009r.
    Po raz kolejny gościliśmy "Teatr A" , który tym razem włączył nas w arkana sztuk magicznych przedstawiając nam techniki iluzjonistyczne. Wielu z nas mogło poczuć się asystentami u samego Mistrza Twardowskiego. Okazało się jednak, że tak naprawdę to nie magia, to tylko ludzkie oko poddaje się iluzji.
 
Wyjazd do kina w Łomży
9, 10 kwiecień 2009r.
    Tym razem w repertuarze kinowym zaintrygował nas film "Popiełuszko. Wolność jest w nas" dotyczący człowieka i wydarzeń bliskich niektórym z nas.
 
Lekcja Historii
24 luty 2009r.
    Tego dnia gościł u nas Piotr Krzyworzeka z Regionalnej Izby Historycznej w Zambrowie. Za pomocą licznych eksponatów przybliżył nam dzieje Zambrowa i okolic w trakcie II wojny światowej.
 
Kulig
18 luty 2009r.
    Korzystając z zimowej aury zorganizowaliśmy wyjazd na ognisko do lasu połączony z kuligiem. Było pieczenie kiełbasek, śpiewy przy ognisku i jazda saniami ciągniętymi przez konia.
 
Zabawa Karnawałowa
2 luty 2009r.
    Koniec karnawału uczciliśmy zabawą taneczną. Było super. Miejsca siedzące były puste a my świetnie się bawiliśmy.
 
Sylwester
31 grudnia 2008r.
    Ostatni dzień roku uczciliśmy zabawą sylwestrową.Były tańce, życzenia noworoczne i lampka bezalkoholowego szampana o godzinie 12 ;)
 
Wspólna wigilia z rodzicami
23 grudzień 2008r.
    Po świętowaniu w gronie władz samorządowych przyszedł czas na spotkanie z najbliższymi. Wigilia z rodzicami to czas życzeń, śpiewu kolęd, dzielenia się opłatkiem i obdarowywania się prezentami. Przedstawione przez nas bożonarodzeniowe jasełka wprowadziły wszystkich w radosny, świąteczny nastrój.
 
Spotkanie opłatkowe w Warsztacie
17 grudnia 2008r.
    W spotkaniu opłatkowym udział wzięły osoby z urzędu gminy Szumowo, starostwa powiatowego Zambrów, księża parafii Szumowo oraz osoby, dla których los osób niepełnosprawnych nie jest obojętny, które wykazały się szczególną wrażliwością i chęcią niesienia pomocy. Wszyscy Goście zostali obdarowani upominkami wykonanymi przez nas samych. Jesteśmy wdzięczni za świąteczne paczki, okazaną pomoc i serca otwarte na nasze potrzeby.
 
Spotkanie opłatkowe w Zambrowie
12 grudnia 2008r.
    Zostaliśmy zaproszeni przez Stowarzyszenie "Szansa" na spotkanie opłatkowe zorganizowane dla osób niepełnosprawnych z powiatu zambrowskiego. to integracyjne Spotkanie było okazją do pierwszego dla nas podzielenia się opłatkiem i wspólnego kolędowania przy wigilijnym stole. Oglądaliśmy również występy o tematyce bożonarodzeniowej wystawiane przez różne grupy teatralne, także naszą - "Zefirek", która przedstawiła montaż słowno- muzyczny.
 
„Teatr A” z Krakowa
1 października 2008r.
    Wielką strawą duchową jest obserwowanie twórczości artystycznej drugiego człowieka. Taką właśnie ucztę zgotowała nam grupa teatralna „Teatr A” z Krakowa. Za pomocą muzyki, słowa i obrazu przybliżyła nam treść Ewangelii wg. św. Łukasza. Aktorzy zaangażowali nas do czynnego udziału w sztuce, co bardzo pomogło nam w zgłębieniu treści Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie.
 
Konkurs Piosenki Biesiadnej Osób Niepełnosprawnych „Jesień z Biesiadą” w Sokołach
30 wrzesień 2008r.
    Konkurs odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury w Sokołach. Wzięły w nim udział zespoły z całego makroregionu podlaskiego. Nasza grupa "Zefirek" zaprezentowała trzy piosenki "Zabrałaś serce moje" , "Suliko" , "Tamburyn". Gwoździem imprezy stał się pokaz tańca break dance w wykonaniu naszego uczestnika Alberta Pacochy. Szczególnie miłym był fakt, że występ Alberta został zapowiedziany jako pierwsza nagroda dla uczestników konkursu. Wszystkie biorące udział zespoły otrzymały jednakowe nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.
 
Wycieczka do Warszawy
11 wrzesień 2008r.
    Pomimo niesprzyjającej pogody czwartek 11 września był dla nas dniem pełnym wrażeń. Już o ósmej rano z dworca PKS w Zambrowie wyruszyliśmy na wycieczkę do Warszawy. Oglądanie stolicy rozpoczęliśmy od zwiedzania Zamku Królewskiego. Potem udaliśmy się na długi spacer przez Stare Miasto, Krakowskie Przedmieście do Grobu Nieznanego Żołnierza. Stamtąd poszliśmy na pyszny obiad. Po obiedzie pojechaliśmy do Ogrodu Zoologicznego, gdzie zobaczyliśmy wiele egzotycznych zwierząt. Miejsca, które zwiedziliśmy podczas wycieczki wywarły na nas wielkie wrażenie. Wracając do domu, opowiadaniom nie było końca.
 
Festyn „Święto Mleka” w Szumowie
27 lipiec 2008r.
    Jako część społeczności lokalnej Gminy Szumowo zostaliśmy zaproszeni do udziału w festynie. Mieliśmy okazję zaprezentować nasze prace a przez to też przedstawić placówkę. Prace cieszyły się zainteresowaniem wśród współuczestników imprezy oraz zaproszonych Gości.
 
Wyjazd do kina
25, 26 czerwca 2008r.
    Wyjazd do kina W tych dniach wybraliśmy się do kina Ton w Białymstoku na film pt: „Opowieści z Narnii. Książę Kaspian”. Film bardzo nam się podobał. To piękna baśń dla dzieci i dorosłych.
 
III Powiatowy Przegląd Dorobku Artystycznego Dzieci Niepełnosprawnych Gminy, Miasta i Powiatu Zambrów „My też potrafimy”
06 czerwca 2008r.
    Organizatorem przeglądu jest Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji, Rehabilitacji, Wsparcia Społecznego i Samorządności „Szansa” oraz Miejskie Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki w Zambrowie. Mieliśmy okazję pochwalić się wypracowanymi efektami, co dla nas aktorów było dużym przeżyciem. Na zakończenie Przeglądu wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni słodkimi upominkami.
 
Dzień Matki i poświęcenie figurki Matki Bożej
27 maja 2008r.
    Uroczystości rozpoczęły się modlitwą i poświęceniem figurki Matki Bożej Niepokalanej, którego dokonał ks. Proboszcz parafii Szumowo. Mamy obejrzały pantomimę pt. „Życiowe zmagania”, zostały obdarowane wykonanymi przez nas prezentami. Potem wszyscy udaliśmy się na słodki poczęstunek.
 
Festyn „Zielone Świątki” w Białostockim Muzeum Wsi w Osowiczach
11 maja 2008r.
    Na terenie Białostockiego Muzeum Wsi w Osowiczach odbył się festyn „Zielone Świątki w Skansenie”- zorganizowany wspólnie przez Muzeum Podlaskie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Festyn stał się okazją do zaprezentowania naszych prac, które cieszyły się szerokim zainteresowaniem.
    Białostockie Muzeum Wsi ujęło nas zabytkami architektury drewnianej oraz zbiorami etnograficznymi z regionu białostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego.
 
VI Regionalny Przegląd Grup Teatralnych Szkolnictwa Specjalnego „I Ty możesz zostać aktorem” w Białymstoku
7 maja 2008r.
    Nasza grupa teatralna „Zefirek” wystawiła pantomimę pt. „Życiowe zmagania”. Wszyscy aktorzy otrzymali słodkie podarunki a grupa dyplom za uczestnictwo. Po występach udaliśmy się na spacer po mieście.
 
Droga Krzyżowa
15 luty 2008r.
    W okresie Wielkiego Postu w każdy piątek odprawiamy w Warsztacie Drogę Krzyżową. Wspólnie modlimy się i rozważamy kolejne stacje.
 
Zabawa Karnawałowa
5 luty 2008
    Koniec karnawału uczciliśmy zabawą taneczną. Było super. Miejsca siedzące były puste a my świetnie się bawiliśmy.
 
Wigilia dla rodziców
21 grudnia 2007
    W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia zorganizowaliśmy Wigilię dla rodziców. Atmosferę świątecznego oczekiwania uświetnił nasz występ. Wystawiliśmy jasełka bożonarodzeniowe, które bardzo się wszystkim podobały. Obdarowaliśmy naszych rodziców świątecznymi upominkami wykonanymi przez przez nas samych. Dodatkowo siostra kierownik wręczyła dyplomy podziękowania rodzicom i dobroczyńcom, którzy w szczególny sposób byli zaangażowani w sprawy Warsztatu. My też dostaliśmy prezenty (kosmetyki i słodycze) ufundowane przez Panią Janinę Rokicką i Pana Krzysztofa Rokickiego właścicieli Marketu i "Karolinki". Dziękujemy!
 
Poświęcenie samochodu
20 grudnia 2007
    Ta data będzie dla nas jedną z ważniejszych. W tym dniu poświęcony został nasz warsztatowy bus. Został on zakupiony dzięki dofinansowaniu z PFRON-u oraz pomocy lokalnych samorządów: Powiat Zambrów, Miasto Zambrów, Gmina Szumowo, Gmina Rutki, Gmina Kołaki Kościelne. Uroczystości poświęcenia dokonał ks. proboszcz Parafii Szumowo.
Wszyscy goście obejrzeli jasełka przygotowane przez nas, a spotkanie było też okazją do podzielenia się opłatkiem i złożenia życzeń bożonarodzeniowych i noworocznych. Po wigilijnym poczęstunku przybyłym gościom zostały wręczone upominki świąteczne.
 
Prace porządkowe
20 października 2007
    Tego dnia zebraliśmy się aby wspólnymi siłami zasadzić drzewa i krzewy ozdobne wokół budynku WTZ. Pomogli nam w tym rodzice i panowie z firmy Wedel. Firma Wedel zakupiła dla nas wszystkie rośliny. Dziękujemy za wsparcie i pomoc!
 
Wycieczka do Trójmiasta
11-13 wrzesień 2007
    To był nasz pierwszy tak długi wyjazd. Zwiedziliśmy bardzo dużo: gdańską starówkę, port w Gdyni, oceanarium, okręt "Błyskawica", statki "Dar Młodzieży" i "Dar Pomorza", byliśmy także na sopockim molo i na zamku w Malborku.
 
Przegląd Dorobku Artystycznego Dzieci Niepełnosprawnych Miasta i Gminy Zambrów
15 czerwiec 2007
    TDzięki szczególnym umiejętnościom naszej grupy teatralnej wspólnota WTZ miała kolejną możliwość wzięcia udziału w przeglądzie teatralnym. Tym rzaem miało to miejsce w Zambrowie podczas Przeglądu organizowanego przez stowarzyszenie "Szansa". Zaprezentowaliśmy sztukę "Czerwony Kapturek". Występ bardzo się spodobał organizatorom i widowni. Wyjeżdzaliśmy obdarowani słodyczami, pamiątkowym dyplomem oraz kolejnym zaproszeniem.
 
Wizyta przedszkolaków z Łomży
6 czerwiec 2007
    Dom na co dzień wypełniony prostotą i radością wspólnoty WTZ ożywił się jeszcze bardziej. Wizyta i świętowanie Dnia Dziecka przez dzieci z Niepublicznego Przedszkola Katolickiego Sióstr Służek w Łomży był wielkim wydarzeniem. Czuliśmy się odpowiedzialni za dobre samopoczucie dości. Wielu z naszych uczestników podjęło rolę wychowawców i towarzyszy zabaw. Zaprezentowaliśmy też naszą sztukę teatralną, dzień upłynął na zabawach i w radości.
 
Spotkanie z okazji Dnia Matki
26 maja 2007
    Wdzięczni Rodzicom i Opiekunom za pozytywną odpowiedź na zaproszenie świętowaliśmy Dzień Matki. Dorośli, ale z srecem dziecka wyrażaliśmy nasze uczucia w życzeniach. Przytgotowaliśmy też poczęstunek i zaprezentowaliśmy swoje umiejętności w sztuce "Czerwony Kapturek".
 
V Regionalny Przegląd Grup Teatralnych Szkolnictwa Specjalnego
16 maja 2007
    Podróż w deszczu do Białegostoku i ogólnie pochmurny dzień nie przeszkodziły w radości wspólnie spędzanego czasu. Przygoda dnia rozpoczęła się od udziału w Przeglądzie. Nasza grupa przedstawiająca nowatorską wersję Kopciuszka w składzie: Ania Szyszkowska- Czerwony Kapturek, Kasia Szczepankowska- Wilk, Agnieszka Dąbrowska- Babcia, Marcin Wądołowski- Książe, wystąpiła jako piąta. Do tego czasu z wielką uwagą śledziliśmy aktorskie poczynania innych. Występ naszych aktorów zdecydowanie ożywił publiczność. Humor słowa i trafnie dobrana muzyka świetnie bawiły widownię. Dyplom uznania, nagrody za udział i dwie nagrody za ciekawe kreacje aktorskie Wilka i Księcia to wynik naszych starań.
Po takich doznaniach z dumą kroczyliśmy ulicami stolicy naszego województwa zwiedzając ciekawe miejsca.
 
Oficjalne otwarcie i poświęcenie Warsztatu
13 styczeń 2007
    Oficjalne otwarcie i poświęcenie warsztatu Uroczystość otwarcia i poświęcenia to przede wszystkim wyraz wdzięczności za nowe dzieło i prośba o błogosławieństwo.Zatem zasadnym było rozpoczęcie od Mszy św. sprawowanej w kościele parafialnym w Szumowie z udziałem zaproszonych gości,parafian, kadry uczestników i ich rodziców. Zaproszeni gości to księża biskupi jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Stanisław Stefanek który przewodniczył w Eucharystii, Ksiądz Biskup Pomocniczy Tadeusz Bronakowski, Księża Diecezji Łomżyńskiej, Siostry Służki na czele z Matka Generalną Danutą Wróbel i Przełożoną Prowincji Łomżyńskiej S.Jadwigą Zasuwik; władze samorządowe na czele za starostą Stanisławem Rykaczewskim; Kierownik Podlaskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku oraz inni, którzy poprzez swoje zaangażowanie i pomoc finansową przyczynili się do powstania warsztatu.     Po mszy świętej zaprezentowaliśmy krótką część artystyczną złożoną z kolęd i rozważań bożonarodzeniowych. Dalsza część uroczystości miała miejsce w WTZ.     Symbolicznego otwarcia i przecięcia wstęgi dokonali miedzy innymi: księża Biskupi, Przełożona Generalna i Przełożona Prowincjalna, Kierownik Podlaskiego Oddziału Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, Starosta Zambrowski i Wójt Gminy Szumowo.
Aktu poświęcenia dokonał Ksiądz Biskup Ordynariusz.
 
Spotkanie Opłatkowe
22 grudnia 2006
    Wyjątkowy dzień i jakże wyjątkowe spotkanie kadry, uczestników i rodziców. Grono świętujących swą obecnością zaszczycili Ksiądz Proboszcz kanonik Józef Żyłowski i Ksiądz Wikary Piotr Ogrodowicz. Atmosfera Świąt to nie tylko choinka wystrój sal to przede wszystkim dłoń podająca opłatek- symbol miłości i usta przepełnione życzeniami wdzięcznością i śpiewem kolęd. Jakże nie cieszyć się gdy w nowozawiązanej wspólnocie czujemy się jak w rodzinie.Podczas radosnego świętowania nie zabrakło pierwszych występów w montażu słowno-muzycznym oraz tradycyjnych potraw i Świętego Mikołaja.
 
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
8 grudnia 2006
    Do świętowania Sióstr Służek NMPN dla których Maryja jest główną Patronką dołączyła cała społeczność warsztatowa, biorąc jednocześnie udział w adwentowych rekolekcjach parafialnych.
 
Pierwsze Spotkanie
1 grudnia 2006
    Pierwsze Spotkanie Sióstr, Pracowników, Uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Rodziców. Nikt nie krył pierwszych wrażeń, rodzących się pytań, nie uciekał przed marzeniami, lecz otwierał się na nadzieję w lepsze, radośniejsze jutro.